Tiina & jag – ett kreativt samarbete

Tiina & jag är ett samarbete mellan Tiina Janson och Tiina Thölén. Båda har en bakgrund som föreläsare och inspiratörer.

Vi vill på dessa sidor och via våra föreläsningar och workshops bjuda på kunskap som leder till bättre presentationer och ett effektivare arbetssätt.

Tiina Janson

Tiina Janson

Tj Konsultation
Tiina Thölén

Tiina Thölén

Idespiran
  Om Tiina Janson
 • Tiina Janson hjälper företag, organisationer och enskilda individer att arbeta effektivt bland annat i datorprogrammen Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Acrobat, InDesign och Photoshop.
 • Arbetar fram mallar och presentationsmaterial i ovanstående program – ibland i samarbete med reklambyråer.
 • Håller utbildningar i presentationsteknik och mötesteknik. Diplomerad mötesledare.
 • Coachar i mötes- och presentationsteknik samt användning av tekniska hjälpmedel vid muntlig framställning.
 • Utbildar i effektivt skrivande och korrekturläsning.
 • Arbetar årligen som producent för evenemanget Publishingpriset.
  Om Tiina Thölén
 • Tiina Thölén arbetar som grafisk formgivare och inspiratör.
 • Hjälper företag, organisationer och enskilda individer att arbeta kreativt med färg, form och budskap.
 • Utbildar i bland annat i verktygen InDesign, Illustrator och Photoshop men också om layout och typografi.
 • Skapar presentationsmaterial och mallar med Powerpoint och Prezi.
 • Tänker i bilder och skapar gärna bilder och film att lägga upp på hemsidor och sociala medier. Har just skapat 2 nya kurser, Infografik och Skapa Video med de verktyg du redan kan.
 • Är nyfiken som person och håller sig uppdaterad i WordPress och sociala medier.

© Copyright - Tiina och Jag | ett samarbete mellan TJ Konsultation och Idespiran